RSS
A A A K

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

UWAGA hodowcy trzody chlewnej

03.09.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza hodowców trzody chlewnej   na spotkania w sprawie urzędowego uwolnienia m. in. powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego od choroby Aujeszkyego u świń oraz aktualnej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń,  które odbędą się w dniach:

  • 25 września o godz. 10.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku przy ul. Planetorza 30

  • 26 września o godz. 10.00

w Domu Spotkań w Pawłowiczkach przy ul. Wyzwolenia 67

Plakat

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy

26.04.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że dzień 4 maja 2018r. ( piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zmian dzień 19 maja 2018r. ( sobota) będzie dniem roboczym. W związku z tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu będzie nieczynny.

Treść zarządzenia

Szkolenia bioasekuracja we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie

27.02.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza hodowców trzody chlewnej na szkolenia, których celem jest przekazania informacji o wprowadzeniu na terenie kraju nowych obowiązków w zakresie bioasekuracji gospodarstw, których zadaniem jest zmniejszenie ryzyka wniknięcia choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Szkolenia odbędą się w dniach:

  • 12.03.2018 r. godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Łanach, ul. Główna 96 B (budynek wielofunkcyjny)
  • 19.03.2018 r. godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30
  • 20.03.2018 r. godz. 10.00 w Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 sala nr 229 (I piętro)
  • 21.03.2018r. godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi przy ul. Reński Koniec
  • 26.03.2018 r. godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Bierawa  ul. Wojska Polskiego 12 ( sala 24 )
  • 27.03.2018 r. godz. 10.00 Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3
  • 09.04.2018r. godz. 10.00 w Domu Spotkań w Pawłowiczkach przy ul. Wyzwolenia 67
Treść ogłoszenia 12,19.03.2018 r.
Treść ogłoszenia 20.03.2018 r.
Treść ogłoszenia 26.03.2018 r.
Treść ogłoszenia 27.03.2018 r.

Bioasekuracja we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie

23.02.2018

Na terenach wolnych od afrykańskiego pomoru rolnicy utrzymujący świnie będą musieli zabezpieczyć gospodarstwa przed wniknięciem wirusa ASF. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakładające nowe obowiązki wejdzie w życie 28 lutego 2018r., co oznacza, że od tej daty wszystkie gospodarstwa z trzodą chlewną powinny spełniać wymagania określone w tym rozporządzeniu. Treść rozporządzenia można pobrać poniżej.

Treść rozporządzenia

Odstrzał sanitarny dzików.

02.02.2018

Z uwagi na zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu zarządził odstrzał sanitarny dzików w siedmiu obwodach łowieckich na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Treść rozporządzenia

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie właściwego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i narastającej antybiotykoodporności

09.01.2018

Szanowni Państwo,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt.

Treść ulotki

Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika.

13.12.2017

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie–Koźlu o zakresie zadań będących przedmiotem wyznaczeń lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

05.12.2017

I n f o r m a c j a
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie –Koźlu
o zakresie zadań będących przedmiotem wyznaczeń lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w myśl art.16 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego propozycje zadań do wykonania   w ramach wyznaczenia w terminie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. są  następujące:Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 04.04.2014
Podpisał: Ireneusz Major
Dokument z dnia: 04.04.2014
Dokument oglądany razy: 35 447